“Those who know, do. Those that understand, teach.” ― Aristotle

Meals

1200x630bb

There are four meals a day in an English home: breakfast, lunch, tea, and dinner.

 Breakfast is the first meal of the day.  It is at about 8 o’clock in the morning,and consists of porridge with milk and salt or sugar, eggs — boiled or fried, bread and butter with marmalade or jam. Some people like to drink tea, but others prefer coffee.  Instead of porridge they may have fruit juice, or they may prefer biscuits.
Advertisements

Խաչիկ գյուղ

 

d5add5a1d5b9d5abd5af

Խաչիկ գյուղը ՀՀ դարպասներից մեկն է, երեք կողմերից՝ հարավ-արևելյան, հարավային և արևմտյան, սահմանակից է Նախիջևան և համարվում  է ռազմավարական  նշանակություն ունեցող գյուղ:

Խաչիկը  գտնվում է Վայոց ձորի մարզում` Եղեգնաձորից 40 կիլոմետր դեպի արևմուտք` ծովի մակարդակից 1800-1900մ. բարձրության վրա՝  բարձր լեռնային գոտում: Read the rest of this entry »

 

download

 

 

The big clock on the tower of the Palace of Westminster in London is oftencalled Big Ben.

But Big Ben is really the bell of the clock.

It is the biggest clockbell in Britain.

It weighs 13.5 tons.

The clock tower is 318 feet high. Read the rest of this entry »

King of the Pumpkins

RS320_121684937-low

by Chris Rose

“Deep in the middle of the woods”, said my mother, “is the place where the King of the Pumpkins lives.”

“But pumpkins live in fields, not in forests”, I said to my mother. She wouldn’t listen to me. “I’m telling you”, she said, “the King of the Pumpkins lives in the middle of the woods, and the woods that he lives in are the woods right next to our house, the woods you can see out of the window over there”. She pointed with her hand to the woods that were, in fact, just outside the window behind our house. “He doesn’t live in a field like the other pumpkins” continued Mother, “because he’s not an ordinary pumpkin. He’s the King Pumpkin”. Read the rest of this entry »

img_20160806_145808

Ճամբարի վայրը` Սևանի «Ժայռ» ռազմամարզական բազա
Օգոստոսի  25-27
Մասնակիցներ`  Քոլեջի սովորողներ, դասավանդողներ
Ուղղությունները`
մարզական`լող, վազք, մարմնակրթություն
հայրենագիտական-ընթերցողական
բնապահպանական
ֆոտոպլեներ Read the rest of this entry »

IMG_20170727_114321

2017 թվականի այս ամռան ընթացքում իրականացրել եմ հետևյալ աշխատանքները.

 2017-2018 ուստարվա սովորողների ընդունելության ձևավորման ուղղությամբ իմ աշխատանքի արդյունքում կրթահամալիրի Քոլեջ է ընդունվել չորս սովորող.
1. Զատիկյան Մովսես
2. Գասպարյան Արսեն
3. Բաղդասարյան Անահիտ

Read the rest of this entry »

Այսօր էլ հագեցած էին օրվա իրադարձությունները: Բակային բարեկարգման աշխատանքներ, ընդունելություն, նոր ուսանողների հետ հերթական հանդիպում, մեդիահմտությունների ուսուցում, նախապատրաստություն նոր ուսումնական տարվան:

This slideshow requires JavaScript.

Tag Cloud