“Those who know, do. Those that understand, teach.” ― Aristotle

1387196867_vlcsnap-2013-12-16-16h24m15s211

Անտուան Մեյե

Հայ այբուբենը գլուխ-գործոց մըն է: Հայ հնչյունաբանության հնչյուններեն յուրաքանչյուրը հատուկ նշանով մը նոթագրված է, և համակարգը այնքան լավ հաստատված է, որ հայ ազգին հայթայթած է հնչաբանության վերջնական արտահայտությունը մը, արտահայտություն, որ պահպանված է մինչև այսօր առանց փոփոխություն մը կրելու: Ատոր հետևանքով` Հայաստան ունեցավ ճկուն գրական լեզու մը, որ հայուն բառապաշարին բոլոր արժեքները կարտաբերե:

Ավետիք Իսահակյան
Մայրենի լեզվի բառերը մենք զգում ենք, ապրում, իսկ օտար լեզվինը՝ սովորում, հասկանում, հիշում…

Սուտ է այն լուսավորությունը, որ պիտի լինի օտարի լեզվով: Այդպիսի դիպվածում դուք ձեր զավակները օտարացնում եք ձեզանից: Նրանց զավակները անունով միայն կլինին հայ, իսկ հաջորդ սերունդները ավելորդ կհամարեն այդ անունը կրել յուրյանց վրա: Ուրեմն խելամիտ եղեք, և թող ձեր դպրոցներում հնչի մայրենի լեզուն:

Եղիա Տեմիրճիպաշյան
Ո՞ր ազգն ունի այդ լեզուն, որ լեզվի մեջ կարող է միտքը այնքան ազատ շրջիլ, հոգին այնքան ազատ թռչիլ, որքան հայ լեզվի մեջ. փայլակին բեկյալ այլ փայլուն գիծն այն արշավագույն, որ լեզուն կարող է պատկերացնել, որ լեզուն Է՝ ոյր պարբերությունք կրնան մերթ գետի մը չափ երկարիլ, պարբերությունք՝ որք սակավ գետերու նման սկիզբ ունին և վախճան, որք բարձրերեն կբղխին, և գունագեղ բուրումնավետ դաշտաց ընդմեջեն ադամանդներ հոլովելով կամ ժայռեր գլորելով կանցնի գոռալով ու գալարելով, և ուր որ ուրեմն
ի խորս անդր օվկյանին անդնդախոր կհասնին։

Եղիշե
Հունարենը մեղմ է, հռոմեական լեզուն` հզոր, հոնարենը` ահաբեկող, ասորերենը` աղերսական, պարսկերենը` պերճ, ալաներենը` գեղեցկազարդ, գոթերենը` հեգնական, եգիպտերենը` տափակախոս ու խավարաձայն, հնդկերենը` ճռվողական, հայերենը` քաղցր, որը միաժամանակ կարող է մյուս բոլոր լեզուների հատկություններն ամփոփել իր մեջ:

Էդմոնդ Շուց
Մաշտոցի հրաշալի ստեղծագործության` հայկական այբուբենի կատարելությունը աշխարհի մեծագույն լեզվաբանների զարմանքն է առաջացրել:

Էմիլ Բենվենիստ
Լատիներենի այբուբենը, հայերենի այբուբենը նշագրության զարմանալի օրինակներ են, որն անվանում ենք հնչութային: Ժամանակակից վերլուծողը գրեթե ոչինչ չի կարող փոխել այստեղ. հաշվի են առնված իրական տարբերությունները, յուրաքանչյուր տառ միշտ համապատասխանում է միայն մեկ հնչույթի, յուրաքանչյուր հնչույթ միշտ վերարտադրվում է նույն տառով:

Հովհաննես Թումանյան
Լեզուն է ամեն մի ժողովրդի ազգային գոյության և էության ամենախոշոր փաստը, ինքնուրույնության ու հանճարի ամենախոշոր դրոշմը, պատմության ու հեռավոր անցյալի կախարդական բանալին, հոգեկան կարողությունների ամենաճոխ գանձարանը, հոգին ու հոգեբանությունը:

Ղազարոս Աղայան
Բավական չէ ազգասեր ու հայրենասեր լինելը, պետք է մի քիչ էլ լեզվասեր լինել, պետք է սիրել, պաշտել, գգվել հարազատ մոր հարազատ լեզուն. այս սերը միայն կբանա մեր առջև մեր լեզվի անհատնում ճոխությունը, նրա նրբությունը և քաղցրությունը։

Ղևոնդ Ալիշան
Ուր որ հայրենի երգեր կլսվի՝ հոն հայրենիքը ողջ է…

Մարկվարտ
Եթե նկատի առնենք պատմական այն բացառիկ, ծանր իրադրությունը, որի մեջ Մաշտոցը կարողացավ արթնացնել հայ ժողովրդի ազգային գիտակցությունը, և նրա այդ գործը համեմատենք Պիպինոսի և նրա զինակից Զիգֆրիդի գործունեության հետ, որ նրանք արին գերմանական ժողովրդի համար` այս վերջինները «խեղճ թզուկներ» կերևան մտքի այդ հսկայի համեմատությամբ:

Միսաք Մեծարենց
Օգտվենք եվրոպական լեզուներու նորանոր ու թարմ արտահայտություններեն, բայց չմոռանանք գրաբարին հուռթի շտեմարաններեն օգտվիլ մանավանդ: Ինչո՞ւ մեր հացը գետին ձգենք ու մուրացիկ, ուրիշի հետևեն վազենք:

Միքայել Նալբանդյան
Դպրոցի ազգությունը կախված չէ աշակերտների և վարժապետների լոկ հայությունից. լեզուն է, որ միայն կարող է այդ վերնագիրը դնել դպրոցի ճակատին… Թող ուրեմն հայ մանուկը նախ և առաջ որպես հայի զավակ ուսանի յուր սեպհական լեզուն և ապա օտարինը: Ազգի հոգին և ազգի սիրտը կարող են յուրյանց հատկությունը և որակությունը մաքուր պահել միայն կերպարանագործվելով ազգային լեզվի ազդեցության տակ. այս ճշմարտությունը ուրացողը ուրացող է ազգության:

Հայ լեզուն է այն սարսափելի ուժը, որի ընդդեմ տկար են նաև միլիենավոր բարբարոսների սվինները: Լեզուն է ազգությանց դրոշակը, լեզուն է նոցա որպիսության և վիճակի հայտարարը:

Հայոց լեզու, դու մեր անկողոպտելու գանձը եղար, մեր անընկճելի հայրենիքը: Մեր ժողովուրդը կորցրեց գահ և թագ, զորք և իշխանություն, ավեր եղան և ավար մեր բերդերն ու քաղաքները, ավար եղան մեր ինչքն ու ու գույքը, բայց դու մնացիր միայն կանգուն, մնացիր հաղթական: Ցնցոտի հագավ մեր ժողովուրդը, բայց դու ծիրանով ծածկեցիր նրա հոգին, թշնամին ջաղջախեց նրա սրունքը, դու թևեր տվիր նրան` ժողովրդին:

Նիկողայոս Մառ
Հայերենը, իբրև Արարատյան լեզու, կոչվում է “ Աղոթքի լեզու”, այն աստվածային ճոխ ու աննման լեզու է:

Ջորջ Բայրոն
Աստծո հետ խոսելու միակ լեզուն հայերենն է:

Ինչ էլ սպասելիս լինի նրանց (հայերին) ապագայում, նրանց երկիրը միշտ պետք է մնա որպես ամենից ավելի հետաքրքրականներից մեկն ամբողջ հողագնդում, և արդեն իսկ նրանց լեզուն… մեծ ուսումնասիրություն է պահանջում… Ճոխ է հայոց լեզուն, և առատորեն կվարձատրվի նա, ով կուսումնասիրի այն: Ես փորձում եմ, իմ փորձն առաջ է ընթանում:

Վահան Տերյան
Գրաբարը…. ոսկի է, դա լեզու չէ, այլ երկնային երաժշտություն, պերճություն, ուժ, ճկունություն, այդ ամենը նոր եմ սկսում զգալ: Եվ ինչպիսի ձախորդությունների էլ հանդիպեմ, և որքն էլ ինձ համար դժվար լինի, ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, միայն թե իրագործեմ երազանքս` կատարելապես ուսումնասիրեմ այդ արքայական լեզուն:

Վահրամ Փափազյան
Այդ մարդուն եմ պարտական ահա՝ իմ մայրենի լեզվի անզուգական գեղեցկության, Նրա անբավ հարստության, անմրցելի ճկունության երջանիկ և առաջին գիտակցումը, որը դավանանք դարձավ ինձ համար հետագայում, երբ տիրապետելով ութ օտար լեզուների՝ եկա այն համոզման, որ հելլեն, լատին և արաբ լեզուներից ավելի հնչեղ ու հարուստ Է մեր լեզուն։ Թող ներվի ինձ, եթե ասեմ՝ օրհնվի քո հիշատակը, տերտեր, որ անգիտակցաբար սովորեցրիր ինձ սիրել այն լեզուն, որ հետագայում մարդկային այլազան կրքերը թարգմանելու անզուգական գործիքը պիտի դառնար ինձ համար։

Վիկտոր Համբարձումյան
.. Ինձ հաջորդող սերունդներին, թոռներիս, ծոռներիս կտակում եմ տիրապետել հայոց լեզվին: Ամեն մեկը պետք է իր պարտքը համարի ուսումնասիրել հայոց լեզուն, գրագետ լինի հայերենից, անկախ այն բանից, թե քանի տոկոս է նրա մեջ հայկական արյունը: Այդ տոկոսը ոչինչ չի նշանակում: Մենք փոխանցում ենք սերունդներին ոչ թե արյուն, այլ գաղափարներ եւ գաղափարների մեջ ինձ համար ամենաթանկը հայոց լեզուն է: Այդ կապակցությամբ յուրաքանչյուր սերունդ պարտավոր է սովորեցնել հաջորդին հայոց լեզու: Գիտցեք, որ իմ կյանքի ամենամեծ երջանկությունը եղել է ու կմնա, քանի ապրում եմ, հայոց լեզվին տիրապետելը: Ցանկանում եմ երջանկություն բոլորիդ …

Ֆրեդերիկ Ֆեյդի
Զբաղմունքներուս նյու՞թը այսօր: Մեկն ու միակը` հայերենը: Գրաբարը, հայոց բարբառները: Այս է իմ սիրուս առարկան: Մի զարմանալի մասնավոր շնորհ ունեցող այս լեզուն, որ այսoր իսկ զորություն ունի ազատորեն և ստույգ արտահայտելու գիտական ճշտորոշ միտքը, փիլիսոփայական գաղափարները և բանաստեղծական նրբին, բազմերանգ կիսաստվերները միաժամանակ: Կյանքիս ամեն մի վայրկյանը նվիրված է այդ ուսումնասիրությանը»:

Իմ իմացած լեզուների մեջ հայերենը բացառկ է, նախ` որպես զարմալալի տրամաբանական լեզու, ապա նաև` իր ճկունությամբ, նոր բառերի կազմելու դյուրություններով:

Հայոց լեզվի մյուս կողմը, որ արժանի է հիացմունքի, նրա բառային և ոճային հարստությունն է: Այս առանձնահատկությունը հայ բանաստեղծներին հնարավորություն է տալիս համաշխարհային գրականոթյան գանձերը բոլոր նրբերանգներով թարգմանելու հայերեն: Եվ բառապաշարի հենց այդ հարստությունն է, որ դժվարություն է հարուցում օտարազգի թարգմանիչներին հայ գրականությունը իրենց լեզուներով թարգմանելիս»:

20.02.2015 Օրվա պլան

9:00-10:00 կայքի ստուգում, նախապատրաստում դասի

10:40-11:25 10-րդ դասարան

Թեմա  «An Unusual Hobby». Read, translate, answer the questions.

Grammar: The Simple Present Tense, regular and irregular verbs

11:30-12:15 10-րդ դասարան

Listening

Ընդհանուր պարապմունք 12:20-12:35

13:00-15:00 ԱՐՏբզզան, բանավեճ ակումբ

15:15 Մեդիաուրբաթ

10-րդ դասարան

Իմ սիրած զբաղմունքը

Սպորտ և մարզական խաղեր, առողջ ապրելակերպ

Շրջակա միջավայրը և նրա պահպանումը

Մշակույթ, ավանդույթներ, սովորույթներ

Անգլերենը` որպես միջազգային լեզու

11-րդ դասարան

Առողջապահություն

Կրթություն.  Հայաստանի կրթական համակարգը։ Անգլախոս երկրների կրթական համակարգը

Շրջակա միջավայրը և նրա պահպանումը։ Մարդկության ապագան մարդկանց ձեռքերում է

Նորաձևություն, ցուցադրություններ, հագուստներ, դաջվածքներ

Մեր ազգային և կրթահամալիրային տոները

Dolphins

how-to-draw-dolphins-for-kids_1_000000009690_5
Dolphins are regarded as the friendliest creatures in the sea and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers and protect the weakest in the community, as we do. Some scientists have suggested that dolphins have a language but it is much more probable that they communicate with each other without needing words. Could any of these mammals be more intelligent than man? Certainly the most common argument in favor of man’s superiority over them that we can kill them more easily than they can kill us is the least satisfactory. On the contrary, the more we discover about these remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them.

4. It is clear from the passage that dolphins —-.

A) don’t want to be with us as much as we want to be with them
B) are proven to be less intelligent than once thought
C) have a reputation for being friendly to humans
D) are the most powerful creatures that live in the oceans
E) are capable of learning a language and communicating with humans

5. The fact that the writer of the passage thinks that we can kill dolphins more easily than they can kill us —-.

A) means that they are better adapted to their environment than we are
B) shows that dolphins have a very sophisticated form of communication
C) proves that dolphins are not the most intelligent species at sea
D) does not mean that we are superior to them
E) proves that Dolphins have linguistic skills far beyond what we
previously thought

6. One can infer from the reading that —-.

A) dolphins are quite abundant in some areas of the world
B) communication is the most fascinating aspect of the dolphins
C) dolphins have skills that no other living creatures have such as the
ability to think
D) it is not usual for dolphins to communicate with each other
E) dolphins have some social traits that are similar to those of humans

Read about Abraham Lincoln, then answer the True/False questions

Abraham Lincoln was born on February 12, 1809, in Hodgenville, Kentucky, USA. His parents were Thomas Lincoln, a farmer, and Nancy Hanks. His family was very poor. Abraham had one brother and one sister. His brother died in childhood. They grew up in a small log cabin house, with just one room inside.

Although slavery was legal in Kentucky at that time, Lincoln’s father, who was a religious Baptist, refused to own any slaves. When Lincoln was seven years old, his family moved to Indiana, and later to Illinois. In his childhood he helped his father on the farm, but when he was 22 years old he left home and moved to New Salem, Illinois, where he worked in a general store. Later, he said that he had gone to school for just one year, but that was enough to learn how to read, write, and do simple math.

In 1842, he married Mary Todd Lincoln. They had four children, but three of them died when they were very young. Abraham Lincoln was sometimes called Abe Lincoln or “Honest Abe” after he ran miles to give a costumer the right amount of change. The nickname “Honest Abe” came from a time when he started a business that failed. Instead of running away like many people would have, he stayed and worked to pay off his debt.

He has also been called the “Great Emancipator” because of his work to end slavery in the United States. In 1863, he declared that all slaves held in the rebellious Confederate States were free. He also sponsored the Thirteenth Amendment to the United States Constitution. Ratified in 1865, nine months after his assassination, that amendment completely outlawed slavery in the United States.

1. Lincoln was born in the south of the United States.

True

False

2. Lincoln’s family were not rich but didn’t have any financial problems.

True

False

3. Lincoln’s father, like most people at the time, owned a few slaves.

True

False

4. When Lincoln grew up, he didn’t work on the family farm anymore.

True

False

5. Lincoln didn’t have a lot of success as a businessman.

True

False

6. Lincoln lived to see the constitutional amendment that outlawed slavery.

True

False

Read about this traditional wedding, then answer the true/false questions.

Everybody loves a good wedding and I’m no exception. I’ve been to a load of them in my native Britain and I must say that I usually have a great time. I’ve also been to a few abroad, including the Caribbean and Spain, and most recently (last week in fact) to one in the mountains of Sardinia. No two weddings are ever the same and I really enjoyed this one for one or two of the differences from those in the UK.

First, the two families spent at least three weeks before the big day preparing all the food, from wonderful home-made delicacies to simple traditional breads and pastas. In my experience, in the UK that onerous task is left to the caterers! In the week leading up to the wedding there is a dinner or some form of celebration every day – training for the stomach I guess. I know that we have the traditional Bachelor party and Bachelorette party, but this is more family orientated and certainly a little less rowdy. This particular ceremony was in a beautiful country church and afterwards the couple was driven to the reception in a wonderfully decorated classic Fiat 500, which was really similar to what happens in the UK, even down to the string of tin cans trailing behind the car!

The reception itself was also very similar until I realized that the seven tables in the hall each sat sixty guests (that’s four hundred and twenty, for those of you who didn’t study Math), an average number for Sardinia but would be considered a very large wedding where I’m from.

The wine flowed, as did the chatter – the famous Italian exuberance showing itself to the full. There were the five or six courses of wonderful food, screaming kids running wild, the ceremonial cutting of the cake by the bride and groom – but no speeches! Not one. In the UK it’s traditional for the father of the bride to propose a toast, followed by the groom and finishing up with that of the best man. His is meant to be he highlight of the lunch \ dinner, generally having a good laugh at the groom’s expense, but here the groom was spared that particular discomfort.

Instead there was a delightful custom which I’d never seen before, in which six or seven of the male guests pass round the hall banging trays, drums, pots, pans or basically anything that makes a horrendous noise, selling pieces of the groom’s tie which has been cut into tiny bits. The money raised is then given to the happy(!) couple to help them set up their new life together. Really nice. Finally the evening saw a lot of traditional dancing, a little disco dancing and some karaoke. Pretty much the part I like best, and again I wasn’t disappointed. Can’t wait for the next one.

1. The writer generally likes weddings.
True
False

2. He didn’t particularly enjoy the Sardinian one.
True
False

3. The families helped the caterers to prepare the food.
True
False

4. There is usually a dinner the night before the wedding.
True
False

5. The groom meets the bride outside the church.
True
False

6. UK wedding receptions are often a lot smaller than Sardinian ones.
True
False

7. The writer found it hard to understand the speeches.
True
False

8. The staff of the reception hall cut the cake for the guests.
True
False

9. There is an auction to sell the groom’s tie.
True
False

10. The money from this helps to pay for the reception.
True
False

advancements-through-online-education1.jpg

reading
“Reading” is the process of looking at a series of written symbols and getting meaning from them. When we read, we use our eyes to receive written symbols (letters, punctuation marks and spaces) and we use our brain to convert them into words, sentences and paragraphs that communicate something to us.

Reading can be silent (in our head) or aloud (so that other people can hear).

Reading is a receptive skill – through it we receive information. But the complex process of reading also requires the skill of speaking, so that we can pronounce the words that we read. In this sense, reading is also a productive skill in that we are both receiving information and transmitting it (even if only to ourselves).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 240 other followers