“Those who know, do. Those that understand, teach.” ― Aristotle

We read Teryan

Vahan Teryan was an Armenian poet, lyrist and public activist. He is known for his sorrowful, romantic poems, the most famous of which are still read and sung in their musical versions.

advancements-through-online-education1.jpg

Անուշիկ Աղաջանյան, Ծատրյան Սաիդա, Գաբրիելյան Գոհար,  Հարությունյան Պայծառ, Կիրակոսյան ՍյուզաննաԳրիգորյան Վլադ, Շուշան Պողոսյան, Ավչյան Մերի, Հովհաննիսյան Անի, Մավյան Նարեկ, Մխիթարյան Հովսեփ, Բաբայան Նարինե, Սահակյան Աղավնի, Նազենի Հովհաննիսյան, Աստղ Ասլանյան, Բագրատ Սարգսյան, Գայանե Կարապետյան, Տաթև Ժամհարյան

Titanic

Անգլերեն տեքստեր՝ ձայնագրությամբ

 Լսեք ձայնագրությունը և կարդացեք տեքստը:

 

titanic-body

The 14th of April 2012 was the centenary – the 100th anniversary – of the sinking of the passenger ship Titanic in the north Atlantic. This podcast is about Titanic. I hope it will help you to learn some new words and expressions about ships and the sea, and that you will learn about “unsinkable” words. (Don’t know what “unsinkable” words are? Then listen carefully to the rest of the podcast!)

Titanic has appeared in one of these podcasts before. Just over a year ago, we visited Belfast in Northern Ireland and the shipyard where Titanic was built. When she was launched, Titanic was the biggest ship in the world, and one of the most comfortable and luxurious. One hundred years ago last week, she set sail from Southampton on the south coast of England on her maiden voyage to New York. Read the rest of this entry »

images
That was Miss Binnie Hale, singing a song called ‘A Nice Cup of Tea’, which she recorded 70 years ago, in 1941.

We British love tea. We drink more tea per head of population than any other country in the world, except for Ireland. If you go to the Tea Council website, you will see a counter at the top of the page which shows how many cups of tea we have drunk so far today. By the end of the day, the counter will reach 165 million – that is three cups of tea per person per day. Coffee has become more popular in Britain in recent years, but even today we drink more than twice as much tea as coffee. Read the rest of this entry »

images (1)

Check Yourself

Good manners, bad manners

We have a saying in English “Manners maketh man”. “Maketh” is an old form of “makes” or “make”. So the expression means that, if you want to be a real man, you have to have good manners.

“Manners” means the way that you behave to other people, particularly in public. If you have good manners you are polite and courteous. You remember to say “please” and “thank you”. You make people feel welcome and at ease. And if you have bad manners you are rude and discourteous. You say unpleasant things to people. You make them feel unwelcome and upset. Read the rest of this entry »

Ճամբար

 

20150810_095008
Ճամբարները միշտ եղել և մնում են սովորողներիի սիրած ժամանցի ձևերից մեկը:
Ուսումնահետազոտական ճամբարների  կազմակերպման նպատակն է` ակտիվ գործունեության միջոցով ամբողջացնել ուսումնական տարվա  ընթացքում ձեռք բերած կարողություններն ու հմտությունները, դպրոցի համար սովորական տարիքային խմբերի՝ դասարանների փոխարեն կազմելով հետաքրքրություններով միավորված սովորողների տարատարիք խմբեր: Read the rest of this entry »

20160116_140440

 

Ճամբարի վայրը`

Գեղարքունիքի մարզ, «Ժայռ» Ճամբար

Մասնակիցները՝

Քոլեջի ուսանողներ , ավագ դպրոցի սովորողներ

 Ճամբարի նպատակը`

Ուսումնական, հայրենագիտական, ռազմամարզական, հայոց բանակի օրը ճամբարում Read the rest of this entry »

Tag Cloud

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 240 other followers