“Those who know, do. Those that understand, teach.” ― Aristotle

IMG_20160521_141151

%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%84-2017%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%ab-%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%a8%d5%9d-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a1%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf

Երկօրյա ճամփորդություն Ծաղկաձոր:

dsc03887

Նպատակը՝ կրթական փոխանակումների նախագծով այցելություն Ծաղկաձորի միջնակարգ դպրոց, գիտագործնական հավաքի և Դիջիթեք 2017-ի ներկայացում և տարածում:
Ճամփորդության  ժամկետը` հունվարի 20-21:
Գիշերակացը` Քոլեջի սովորող Վարազդատ Դավթյանի  տանը:
Ճամփորդության պատասխանատուներ`  Անահիտ Մելքոնյան, Կարինե Պետրոսյան:
Մասնակիցներ` Քոլեջի 15 սովորող: Read the rest of this entry »

Do you think you would like to live alone?

Four years ago I was living in a boarding house with more than 20 girls, and last year I lived in a uni house with 5 girls. Now I find myself living alone … There are definitely both advantages and disadvantages to my new living situation!

Since I’ve lived by myself I can get away with doing things that I couldn’t do when I lived with other people. For example, last week I ate Pringles for breakfast and ice cream for dinner and no one was here to judge me! It also means I can dance as ridiculously and sing as loudly as I want and no one is here to tell me to be quiet or capture these embarrassing moments on camera. Read the rest of this entry »

img_20170109_114153

Երկարաժամկետ նախագիծ

«Էջեր» ուսումնական ամսագիրը նպատակ ունի խթանել ստեղծագործ  ուսանողներին, դասավանդողներին և ծնողներին, հրապարակել նրանց, թարգմանությունները, ստեղծագործությունները, լուսաբանել կարևոր իրադարձություններ: Ամսագիրն ունի նաև տեղեկատվական բնույթ:

Հեղինակներ՝  Անահիտ Մելքոնյան, Կարինե Պետրոսյան:

Արդյունքում մասնակիցները հնարավորություն կունենան ինքնա-արտահայտվելու, ինքնադրսևորվելու:

Մասնակիցներ՝ սովորողներ, դասավանդողներ, ծնողներ:

«Էջեր» ամսագիր

img_20161215_090049

Հունվարյան ճամբար

%d5%a1%d5%b6%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6

img_20161215_091714

Հունվարյան ճամբարի մասնակիցները քոլեջի ուսանողներն են: Ճամբարի այդ օրերին նախատեսել եմ հետևյալ աշխատանքները:

1.Թանգմանական գործունեություն — Թարգմանիչ- գործավար ուսանողները կիրականացնեն թարգմանություններ, որոնք կհրապարակվեն քոլեջի ենթակայքում, նորաստեղծ «Էջեր» ամասագրում: Read the rest of this entry »

img_20161109_115539

Read the rest of this entry »

Tag Cloud